Cortinarius (Tel.) lilacinopusillus (Pavučinec hezoučký)

Syn.: Cortinarius bibulus s. auct. p. p.

Drobný druh pavučince rostoucí ve vazbě na olši na podmáčených půdách. Pro své drobné rozměry patrně přehlížen. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR (jako C. bibulus) v kategorii VU (zranitelný druh). Často roste ve společnosti dalších druhů pavučinců mykorhizně vázaných na olše: pavučnice olšového (Cortinarius alnetorum), p. chřapáčového (C. helvelloides) a zvláště poněkud podobného p. amerického (C. americanus), který má fialové odstíny pouze v mládí a poměrně záhy je ztrácí, liší se též rozměry výtrusů.

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus Třeboň, Vimperky, mladá mokřadní olšina, sub Alnus, Salix, 24.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus NPP Peklo, mokřadní olšina, sub Alnus, 18.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus NPP Polabská černava, okraj slatiniště, sub Alnus, Salix, 2.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus NPP Polabská černava, olšina na prameništi, 24.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus PR Maštale, rašelinná olšina, sub Alnus, Pinus, 19.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus NPP Peklo, mokřadní olšina, sub Alnus, 29.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius lilacinopusillus

Cortinarius lilacinopusillus Okna, mladá mokřadní olšina, sub Alnus, 30.9.2018, (c) Lucie Zíbarová