Alnicola escharioides (Kržatka oděná)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující kržatka rostoucí na podzim na silně podmáčených stanovištích pod olšemi, často na prameništích, podél potůčků apod. Význačná okrově zbarvenými plodnicemi, nerýhovaným kloboukem a bohatě vyvinutým, žlutým velem, mikroskopicky pak mukronátními cheilocystisami. Kržatka žlutovláknitá (Alnicola luteofibrillosa) je podobná a roste pod olší zelenou. Viz kržatka oděná (Alnicola citrinella) s jen prchavým velem a kržatka olšová (Alnicola celluloderma) bez mukronátních cheilocystid.

 

Alnicola escharioides

Alnicola escharioides NPR Polabská černava, břeh potůčku, sub Alnus, 24.9.2012, (c) Lucie Zíbarová