Mycena inclinata (Helmovka leponohá)

Roztroušeně se vyskytující helmovka rostoucí trsnatě na podzim na mrtvém dřevě listnáčů, zpravidla dubu. Dobře rozpoznatelná podle dvoubarvého, často nažloutlého třeně a aromaticky-moučné vůně. Nažloutlý třeň může mít i na dřevě listnáčů rostoucí helmovka žlutonohá (Mycena renati), ta však silně zapáchá po kyselině dusičné.

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata NPR Libický luh, tvrdý luh, pařez Quercus, 7.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata NPR Břehyě-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Quercus, 28.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata NPR Břehyně-Pecopala, hráz rybníka, pařez Quercus, 29.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata PR Ronov, dubohabřina, pařez Quercus, 21.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata NPR Libický luh, tvrdý luh, pařez Quercus, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata NPR Libický luh, tvrdý luh, pařez Quercus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena inclinata

Mycena inclinata Kyšperk, acidofilní bučina, řezná ploch kmene Quercus, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová