Hygrophorus nemoreus (Šťavnatka hajní)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí pod listnáči (dub, buk, habr, líska) na kyselých i vápnitých půdách. Nápadná suchým kloboukem s meruňkovým odstínem a moučnou vůní. Jedlá.

 

Hygrophorus nemoreus

Hygrophorus nemoreus Obírka, acidofilní bučina, sub Fagus, Quercus, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus nemoreus

Hygrophorus nemoreus Obírka, acidofilní bučina, sub Fagus, Quercus, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus nemoreus

Hygrophorus nemoreus Dluhoště, kyselá doubrava, sub Quercus, 4.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus nemoreus

Hygrophorus nemoreus NPP Medník, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Abies, 5.10.2013, (c) Lucie Zíbarová