Pholiota subochracea (Šupinovka třepenitkovitá)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující šupinovka rostoucí na značně rozloženém dřevě jehličnanů, zejména smrku, ve vyšších polohách. Na první pohled podobná některým třepenitkám (Hypholoma), od kterých se však liší hnědým výtrusným prachem. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh.

 

Pholiota subochracea

Pholiota subochracea Tatranský národný park, Tichá dolina [SK], horská smrčina, kořenové náběhy pařezu Picea, 19.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota subochracea

Pholiota subochracea Malonty, fragment jedlobučiny, mechatý kmen jehličnanu, 30.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota subochracea

Pholiota subochracea Malonty, fragment jedlobučiny, mechatý kmen jehličnanu, 30.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota subochracea

Pholiota subochracea Černý Kříž, rašelinná smrčina, mechatý pařez Picea, 5.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota subochracea

Pholiota subochracea NPR Velká niva, rašelinná smrčina, echatý pařez Picea, 12.10.2020, (c) Lucie Zíbarová