Volvariella gloiocephala (Kukmák okázalý)

Syn.: Volvariella speciosa, Volvopluteus gloiocephalus

Hojný druh saprotrofní houby rostoucí na otevřených stanovištích zbytcích vegetace, hnijící slámě, dřevní štěpce apod. Častý na podzim na polích po sklizni. Kloubouk lysý, za vlhka lepkavý, barva může být bílá či šedivá. Jedlý. V současnosti oddělován od většiny kukmáků (Volvariella) do nově vzniklého rodu Volvopluteus.

 

Volvariella gloiocephala

Volvariella gloiocephala NPR Velký a Malý Tisý, okraj pole, 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella gloiocephala

Volvariella gloiocephala Břínkov, sklizené ploe, sláma, 16.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella gloiocephala

Volvariella gloiocephala NPR Velký a Malý Tisý, okraj pole, 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella gloiocephala

Volvariella gloiocephala Oldřichov u Duchcova, golfové hřiště, tlející seno, 7. 6. 2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella gloiocephala

Volvariella gloiocephala Hejná, okraj polní cesty, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella gloiocephala

Volvariella gloiocephala (řez mladými plodnicemi) Ratíškovice, skládka dřeva, dřevní štěpka, 17.6.2016, (c) Lucie Zíbarová