Gymnopilus sapineus (Plaménka jedlová)

Roztroušeně se vyskytující druh šupinovky rostoucí na mrtvém, často již zetlelém dřevě jehličnanů (především smrku) a vzácně i listnáčů. Od velmi podobné plaménky nevonné (Gymnopilus penetrans), která roste na stejných substrátech, se pozná bezpečně jen mikroskopicky, avšak určitým vodítkem může být fenologie (G. sapineus fruktifikuje spíše v létě, zatímco G. penetrans spíše na podzim), živější barvy a plstnatý až plstnatě šupinatý povrch klobouku (u G. penetrans je +- hladký).

 

Gymnopilus sapineus

Gymnopilus sapineus Kaproun, kulturní smrčina, pařez jehličnanu, 6.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopilus sapineus

Gymnopilus sapineus Bukovka, borová doubrava, sub Quercus, Pinus, 17.8.2019, (c) Lucie Zíbarová