Hypholoma subericaeum (Třepenitka vlhkožijná, t. dvoubarvá)

Roztroušeně se vysykytující třepenitka rostoucí na podzim na podmáčených, bažinatých, často eutrofních stanovištích, často na obnažených dnch rybníků. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN -  ohrožený druh.

 

Hypholoma subericeum

Hypholoma subericaeum NPP Jestřebské slatiny, křovité vrbičky, odvodňovací kanál, sub Salix, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma subericeum

Hypholoma subericaeum Všetatská černava, slatiniště, v porostu rákosin, 22.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma subericeum

Hypholoma subericaeum NPP Jestřebské slatiny, křovité vrbičky, odvodňovací kanál, sub Salix, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma subericeum

Hypholoma subericaeum Sokolov, předpolí lomu Jiří, zatopené dno starého lomu, holá půda, zbytky dřeva, 2.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma subericeum

Hypholoma subericaeum Sokolov, předpolí lomu Jiří, zatopené dno starého lomu, holá půda, zbytky dřeva, 2.10.2008, (c) Lucie Zíbarová