Mycena pterigena (Helmovka kapradinová)

Roztroušeně se vyskytující drobná helmovka rostoucí na podzim (říjen-prosinec) na odumřelých řapících listů kapradin, nejčastěji papratky samičí (Athyrium filis-femina), ale i jiných druhů. Hojnější ve vyšších polohách a na stanovištích s dostatečnou vzdušnou vlhkostí. Význačná růžovými až oranžovými tóny. Helmovka Mycena lohwagii roste na stejném substrátu, ale je větší a bez růžových tónů, liší se též mikroskopickými znaky.

 

Mycena pterigena

Mycena pterigena PR Libochovka, potoční luh, řapík Matteuccia struthiopteris, 15.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pterigena

Mycena pterigena PR Libochovka, potoční luh, řapík Matteuccia struthiopteris, 15.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pterigena

Mycena pterigena Kyšperk, květnatá bučina, řapík Dryopteris, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pterigena

Mycena pterigena Sokolov, předpolí lomu Jiří, olšina, řapíky Athyrium filix-femina, 30.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pterigena

Mycena pterigena Litvínov, Šumenské údolí, květnatá bučina, řapíky Athyrium filix-femina, 10.12.2006, (c) Lucie Zíbarová