Phaeonematoloma myosotis (Třepenitka pomněnková)

Syn.: Hypholoma myosotis

Vzácně se vyskytující houba, rostoucí od léta do podzimu na podmáčených stanovištích v porostech rašeliníků, vzácněji i jiných mechů, typicky na živinami bohatších (přechodových) rašeliništích. Živinami chudým, vrchovištním rašeliništím se spíše vyhýbá. Klobouk lepkavý, často se zbytky vela na okraji. Spory mandlovité, hladké, s nezřetelným klíčním pórem, 12.5-19 x 7-9 μm. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis NPR Břehyně-Pecopala, okraj rašelinné olšiny, sub Alnus, 2.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis NPP Ruda, přechodové rašeliniště, sub Salix, 16.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis Okna, přechodové rašeliniště, sub Pinus, Betula, 30.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis NPP Kaproun, přechodové rašeliniště, zarůstající odvodňovací kanál, in Sphagnum, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis Okna, přechodové rašeliniště, sub Pinus, Betula, 10.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis NPR Zhejral, přechodové rašeliniště, in Sphagnum, sub Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis Pohoří na Šumavě, rašelinná louka, 29.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeonematoloma myosotis

Phaeonematoloma myosotis (spory, 5% KOH, 1000x) 30.9.2016, (c) Lucie Zíbarová