Inocybe petiginosa (Vláknice pavučinková)

Drobnější, roztroušeně se vyskytující vláknice rostoucí od léta do podzimu na úživnějších, humózních půdách pod listnáči, nejčastěji buky. Častá je v bučinách podél potůčků, vlhčích depresích apod. Poměrně dobře poznatelná podle okrověžlutých lupenů a plstnatého klobouku s tmavým středem. Poněkud podobná vláknice Jacobova (Inocybe jacobi) roste pod borovicemi na písčitých půdách a nemá v mládí okrové lupeny.

 

Inocybe petiginosa

Inocybe petiginosa Jirkov, Najštejn, acidofilní bučina, sub Fagus, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe petiginosa

Inocybe petiginosa NPR Břehyně-Pecopala, kyselá bučina, zetlelý kmen Fagus, sub Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe petiginosa

Inocybe petiginosa NPR Břehyně-Pecopala, kyselá bučina, zetlelý kmen Fagus, sub Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe petiginosa

Inocybe petiginosa EVL Evaňská rokle, teplomilná doubrava, sub Quercus, 7.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe petiginosa

Inocybe petiginosa NPR Břehyně-Pecopala, kyselá bučina, sub Fagus, 9.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe petiginosa

Inocybe petiginosa Drmaly, acidofiní bučina, dřevní drť pod bukovým kmenem, sub Fagus, 3.9.2014, (c) Lucie Zíbarová