Lactarius vietus (Ryzec scvrklý)

Tento ryzec roste do léta do podzimu roztroušeně pod břízami, se kterými tvoří mykorhizu, na kyselých, často podmáčených půdách. Význačný pomalu zelenajícím mlékem a často světlejší zónou na třeni pod lupeny. Podobný je vzácný ryzec Pilátův (Lactarius pilatii), který je drobnější, má tmavší a lepkavý klobouk a menší spory. Na podobných stanovištích se může vyskytovat i vzácnější ryzec vodnatý (Lactarius uvidus) s fialovějícím mlékem.

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus NPR Rašeliniště Skřítek, přechodové rašeliniště, sub Picea, Betula, 13.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus NPP Swamp, rašelinný bor, sub Pinus, Betula, Alnus, 22.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

 Lactarius vietus

Lactarius vietus Dluhoště, podmáčená smrčina, sub Picea, Betula, 26.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus NPP Jestřebské slatiny, podmáčená březina, sub Betula, Salix 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus NPP Hojkovské rašeliniště, rašelinná březina, sub Betula, Salix, Pinus, 9.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus PP Zadní rybník, podmáčený břeh rybníka, sub Betula, Picea, Pinus, 16.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus Vlkov, kulturní smíšený les, sub Pinus, Picea, Betula, 10.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius vietus

Lactarius vietus Dluhoště, podmáčená smrčina, sub Picea, Betula, 4.9.2007, (c) Lucie Zíbarová