Lactarius albocarneus (Ryzec bledoslizký)

Vzácný druh ryzce rostoucí pod jedlemi, spíše na bazičtějších substrátech. Nápadný velmi slizkým kloboukem a ekologií. Dužnina po chvíli palčivá. Pach slabý, nakyslý. Mléko bílé, při zasychání trochu žloutnoucí, po chvíli palčivé. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích. Podobný ryzec zprohýbaný (Lactarius flexuosus) má méně slizký klobouk a roste pod břízou a borovicí na chudých půdách, často podél lesních cest. Pod jedlí roste ještě ryzec lososový (Lactarius salmonicolor) a r. jedlový (Lactarius intermedius).

Lactarius albocarneus

Lactarius albocarneus Malonty, fragment jedlobučiny, sub Abies, Picea, 29.7.2011, (c) Lucie Zíbarová