Lactarius lilacinus (Ryzec lilákový)

Vzácnější druh ryzce rostoucí na podzim na podmáčených stanovištích tvořící zde mykorhizu s olší lepkavou a olší šedou. Na vhodných stanovištích se může vyskytovat hromadně. Význačný ekologií a fialovým odstínem na klobouku. Mléko bílé, často vodnaté, při zasychání šedozelenající, po chvíli palčivé. Pod olšemi rostou i drobné druhy ryzců z okruhu r. olšového (Lactarius obscuratus). Je uvedený v Červené knize a Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus NPP Rečkov, mokřadní olšina, sub Alnus, 27.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus NPP Peklo, mokřadní olšina, sub Alnus, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus Okna, mokřadní olšina, sub Alnus, 30.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus NPP Peklo, mokřadní olšina, sub Alnus, 18.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus NPP Swamp, břeh Máchova jezera, sub Alnus, 17.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus PR Údolí Teplé, mladá olšina, sub Alnus glutinosa, 17.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius lilacinus micro

Lactarius lilacinus (spory, 5% Melzerovo reagens, 1000x) (c) Lucie Zíbarová