Tricholomopsis decora (Šafránka ozdobná)

Roztroušeně se vyskytující pohledná houba rostoucí od léta do podzimu na zetlelém dřevě jehličnanů, ve vyšších polohách až hojně. Šafránka červenožlutá (Tricholompsis rutilans) se liší červenonachovými šupinkami na klobouku a masitějšími plodnicemi.

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora PR Údolí Doubravy, suťový les, padlý kmen Picea, 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Stožec, padlý kmen Picea, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Tetřevská slať, podmáčená smrčina, kmen Picea, 3.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Černý Kříž na Šumavě, podmáčená smrčina, mechatý kmen Picea, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Stožec, padlý kmen Picea, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová