Volvariella caesiotincta (Kukmák dřevní)

Vzácnější druh kukmáku, rostoucí od léta do podzimu na zetlelém dřevě listnáčů, ze zbytků dřeva či pilin. Vyskytuje se i na synantropních stanovištích, kolem cest. Význačený šedou pochvou a mikroskopicky cheilocystidami s prstovitými výběžky. Viz kukmák myší (Volvariella murinella). Uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992Sb. (silně ohrožený druh) a Červeném seznamu makromycetů ČR (VU - zranitelný druh).

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny při břehu rybníka, fragment kmene Populus, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta Dobčice, kulturní smrčina, pařez Betula, 5.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta NPP Peklo, potoční luh, silně rozložený kmen Acer, 7.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta NPP Medník, acidofilní bučina, zbytky dřeva Fagus, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta NPR Čtvrtě,dubohabřina, trouch pod kmenem Tilia, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta Dobčice, kulturní smrčina, pařez Betula, 5.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta NPR Kohoutov, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 22.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella caesiotincta

Volvariella caesiotincta Zlatnická dolina [SK], dubohabřina, kmen listnáče, 14.8.2021, (c) Lucie Zíbarová