Pluteus luctuosus (Štítovka lemovaná)

Vzácná štítovka rostoucí na značně rozloženém dřevě listnáčů, nejčasteji buku. Snadno poznatelná podle tmavě lemovaných lupenů a svraskalého a matného povrchu klobouku. Vyskytuje se převážně v pralesovitých rezervacích. Druh uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Tmavě lemované lupeny má i mohoutnější štítovka stinná (Pluteus umbrosus) se sametově zrníčkatou pokožkou klobouku a třeně či š. černolemá (Pluteus atromarginatus) rostoucí na jehličnanech s lysou a leskou pokožkou. V případě opomenutí lemování lupenů, lze druh zaměnit za komplex druhů kolem štítovky síťnaté (Pluteus phlebophorus, se kterou se v poslední době ztotožňuje) či š. maličké (Pluteus nanus).

 

Pluteus luctuosus

Pluteus luctuosus Litvínov, Šumenské údolí, acidofilní bučina, hromada větví Fagus, 27.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus luctuosus

Pluteus luctuosus PR Žižkův vrch, Tilio-Acerion, kmen Fagus, 6.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus luctuosus

Pluteus luctuosus PR Vlčí důl, acidofilní bučina, kmen Fagus, 20.8.2014, (c) Lucie Zíbarová