Pluteus cinereofuscus (Štítovka šedohnědá)

Roztroušeně se vyskytující a proměnlivý druh štítovky rostoucí jednotlivě pod listnáči na zemi, zbytcích dřeva či vegetace, často na vlhčích, úživnějších až nitrofilních stanovištích. Druh nápadný ekologií a šedohnědým, hygrofánním a prosvítavě čárkovaným kloboukem. Viz štítovka nízká (Pluteus nanus).

 

Pluteus cinereofuscus

Pluteus cinereofuscus PR Karvanice, okraj cesty, sub Fagus, Salix caprea, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus cinereofuscus

Pluteus cinereofuscus výsypka Velký Rýzl, sub Tilia, Quercus, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová