Russula nauseosa (Holubinka raná)

Hojná holubinka rostoucí pod smrky na kyselých i bazických půdách, často v mladých smrčinách. Jak její název naznačuje, jedná se o jednu z nejčasněji se vyskytujících holubinek, první plodnice se začínají objevovat už na přelomu května a června. Význačná tenkomasým kloboukem s uzlinatě rýhovaným okrajem a s rozmytými barvami, mírnou chutí (v lupenech u mladších plodnic mírně palčivou) a poměrně sytě zbarveným (světle žlutý) výtrusným prachem. Jedlá. Podobná a vzácnější holubinka cihlová (Russula cessans) má sytě červený, jednobarevný klobouk, tmavší lupeny a výtrusy a roste v písčitých borech, h. modřínová (Russula laricina) má též tmavší výtrusný prach a větší plodnice s odlišnou barvou klobouku. H. rašeliníková (Russula spagnophila) a h. unylá (Russula versicolor) rostou pod břízami a mají světlejší výtrusný prach, h. unylá navíc žloutne.

 

Russula nauseosa

Russula nauseosa Panská Habrová, Ovčín, mladá smrčina, sub Picea, 30.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula nauseosa

Russula nauseosa Podkrušnohorská výsypka, sub Picea omorica, 24.10.2006, (c) Lucie Zíbarová