Psathyrella candolleana s.l. (Křehutka Candolleova)

Syn.: Candolleomyces candolleanus

Velmi hojná houba rostoucí od jara do podzimu na tlejícím dřevě listnáčů, případně zdánlivě na zemi ze dřeva ukrytého pod povrchem či na drobných větičkách, častěji na poněkud vlhčích stanovištích. Pach nevýrazný. Klobouk okrový, velmi rychle vybledající do bělavé barvy, na okraji typicky ověšený zbytky vela. Mikroskopicky snadno poznatelná absencí pleurocystid a zatupělými cheilocystidami. Více kryptických druhů, patrně morfologicky nerozlišitelných.

 

Psathyrella candolleana

Psathyrella candolleana NPP Jestřebské slatiny, podmáčená březina, větvičky listnáčů, 20.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella candolleana

Psathyrella candolleana Ročov, květnatá bučina, zbytky dřeva v zemi, 17.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella candolleana

Psathyrella candolleana Ročov, suťový les, kmen Sorbus, 17.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

 

Psathyrella candolleana

Psathyrella candolleana Podkrušnohorská výsypka, padlý kmínek Alnus glutinosa, 8.6.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella candolleana

Psathyrella candolleana Vlkov, okraj pískovny, kmínek Salix, (c) Lucie Zíbarová