Pluteus thomsonii (Štítovka Thomsonova)

Méně běžná štítovka rostoucí na rozloženém dřevě listnáčů, případně zdánlivě ze země ze dřeva ukrytého pod povrchem. Nápadná síťnatě vrásčitým kloboukem a mikroskopicky tvarem cheilocystid (s rostrem) a smíšeným charakterm pokožky (kromě kulovitých až hruškovitých buněk přítomné i protáhlé, válcovité buňky). V některých případech ovšem může síťnatý povrch chybět (f. evenosus). Podobné cheilocystidy mají i druhy z komplexu štítovky klamné (Pluteus insidiosus s.l., - viz Pluteus reisneri, Pluteus pseudoinsidiosus) bez žilnatého povrchu a s odlišnou stavbou pokožky klobouku (pouze kulovité až hruškovité buňky). Druh uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii PR Myslivna, vápnomilná bučina, kmen Fagus, 9.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii NPR Libický luh, tvrdý luh, pařez Quercus, 7.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii PR Na Voskopě, vápnomilná bučina, fragment kmene Fagus, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, větev Fagus, 2.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, větev Salix, 9.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii Ústí nad Labem - městské sady, park, dřevní štěpka, 15.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii Podkrušnohorská výsypka, sub Alnus glutinosa, Acer negundo, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii NPP U Nového mlýna, porost křovin, okraj cesty, dřevní štěpka, 8.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus thomsonii

Pluteus thomsonii f. evenosus??? České Budějovice, park stromovka, hromada telejícího listí a dřevního odpadu, 20.9.2013, (c) Lucie Zíbarová