Mycena abramsii (Helmovka raná)

Syn.: Mycena praecox

Hojný druh helmovky rostoucí zpravidla (ne však vždy) na konci jara a počátkem léta na dřevě listnáčů, vzácněji i jehličnanů, různém dalším detritu (šiky a pod.) Páchne slabě po kyselině dusičné či po ředkvích. Třeň roní bezbarvou tekutinu. Spolehlivě se od podobných šedavých druhů s obdobným pachem (např. h. sněhonohá - Mycena niveipes či h. ojíněná - Mycena leptocephala) pozná mikroskopicky.

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, větev Fraxinus, 8.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii PR Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, sub Prunus, Euonymus, Swida, na zemi, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii PR Pučanka, bučina na vápenci, větev Picea, 14.5.2013 (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii Labský důl - Pančavská jáma, lavinový svah, větev Betula carpatica, 16.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii Obírka, suťový les, větev Abies, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii Radejčín, opuštěný lůmek, větev Salix caprea, 6.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena abramsii

Mycena abramsii PP Stráně Hlubokého dolu, dubohabřin, větev Ulmus?. 30.5.2017, (c) Lucie Zíbarová