Lactarius porninsis (Ryzec modřínový)

Druh na naše území zavlečený spolu s modřínem, se kterým vytváří mykorhizu. Vyskytuje se roztroušeně, dává přednost na báze bohatším půdám. Vyznačuje se ekologií, kruhatým kloboukem a bílým, něměnným a zprvu mírným, pak nahořklým až mírně palčivým mlékem. Vůně po citrusech. Na první pohled může připomínat ryzce sekce Dapetes (např. ryzce smrkového - Lactarius deterrimus), které však mají oranžové či červené mléko a nerostou pod modříny. Ryzec přejemný (Lactarius mitissimus) má též bílé mléko, jeho kloubouk je však vždy jednobarvý.

 

Lactarius porninsis

Lactarius porninsis Žerotín, smíšený kulturní les, sub Quercus, Larix, Pinus, 17.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius porninsis

Lactarius porninsis Jindřichov na Moravě, kulturní smrčina, sub Picea, Larix, Fagus, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius porninsis

Lactarius porninsis Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová