Cystoderma subvinaceum (Zrnivka dřevomilná)

Vzácná lupenatá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména jedle v pralesovitých jedlobučinách. Význačná vínovými odstíny na klobouku, olivovou reakcí pokožky s KOH a ekologií. Spory amyloidní. Další druhy rodu rostoucí na dřevě jsou bez vínových tónů - Cystoderma carpaticum bež s pyramidálními bradavkami na klobouku, Cystoderma simulatum s malými výtrusy a Cystoderma japonicum s vytrvalým blanitým prstenem, nicméně i běžná zrnivka osinková (Cystoderma amianthinum) a z. dlouhovýtrusá (Cystoderma jasonis) nezřídka vyrostou na silně rozložených mechatých kmenech. Zrvnivka naběhlá (Cystoderma superbum) roste na zemi na vápnitém podloží, je výrazněji zbarvená a nemá amyloidní spory.

 

Cystoderma subvinaceum

Cystoderma subvinaceum NPR Boubínský prales (ex situ), jedlobučina, padlý kmen Picea, 21.9.2021, (c) Lucie Zíbarová