Tricholoma boudieri agg. (Čirůvka Boudierova)

Syn.: Tricholoma saponaceum var. lavedanum

Vzácnější čirůvka z příbuzenstva čirůvky mýdlové (Tricholoma saponaceum) rostoucí od pozdního léta do podzimu pod listnáči (a jehličnany?) převážně na bazických půdách. Od č. mýdlové by se měla odlišovat intenzivnějším pachem a červenáním. Taxonomicky nedořešená skupina, patrně přítomné kryptické druhy, vyobrazený materiál má 98.98% shodu sekvence ITS DNA s epitypem T. boudierii.

 

Tricholoma boudieri

Tricholoma boudieri agg. Vodná, jedlina, sub Abies, Pinus, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová