Entoloma hebes s.l. (Závojenka tupá)

Incl.: Entoloma leptopus

Roztroušeně se vyskytující závojenka z podrodu zvonovka (Nolanea) rostoucí od léta do podzimu na rozmanitých stanovištích: v mechatých trávnících, zahradách, parcích, při okrajích cest a v různých typech listnatých lesů, obvykle však na živinami bohatších stanovištích. Pach po rybině, moučný či nevýrazný. Význačná kloboukem s papilkou a mikroskopickými znaky - ostří lupenů s cheilocystidami a relativně úzké spory. Komplex více semikryptických druhů. Závojenka Entoloma leptopus je podobná a obtížně odlišitelná, je obvykle menší a tmavší a roste spíše na otevřených stanovištích a v křovinách, Entoloma hebes s. str. je větší světlejší a roste spíše ve stinných lesích. Další příbuzné druhy se vyskytují ve Středomoří.

 

Entoloma hebes

Entoloma hebes s.l. NPR Libický luh, mokřadní olšina, sub Alnus, Ulmus, u padlého kmene Alnus, 17.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma hebes

Entoloma hebes s.l. (leptopus?) Heřmanův Městec, krátkostébelný trávník, sub Pinus, 17.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma hebes

Entoloma hebes s.l. NPR Libický luh, tvrdý luh, sub Quercus, Tilia, Acer, Carpinus, 31.11.2022, (c) Lucie Zíbarová