Galerina nana (Čepičatka nízká)

Drobná lupenatá houba rostoucí od jara do podzimu na různorodém substrátu - na chudých písčitých půdách, rostlinných zbytcích, silně rozložené dřevě, pilinách, spáleništích i ve sklenících. Chuť moučná. Význačná bisporickými bazidiemi a zejména tlustostěnnými (stěny v KOH žluté) chelio- a pleurocystidami na apexu s krystalky; připomínají cystidy u mnoha druhů rodu r. vláknice (Inocybe). Vyobrazený materiál se odlišuje pouze mírně ztlustlými stěnami cystid a nevýraznou krystalickou čepičkou. Čepičatka Hiemansova (Galerina hiemansii) má též tlustostěnné cystidy a bisporické bazidie, ale odlišuje se cystidami s amorfním materiálem se stěnami, které zůstávají v KOH bezbarvé.

 

Galerina nana

Galerina cf. nana PR Studený vrch, lesní prameniště, spodní strana kmene Fraxinus, 7.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina nana

Galerina nana (spory, bazidie a cystidy, Kongo červeň v amoniaku, 1000x), 7.5.2020, (c) Lucie Zíbarová