Entoloma juncinum (Závojenka sítinová)

Nenápadná závojenka z podrodu zvonovka (Nolanea) rostoucí roztroušeně pod listnáči na různých typech půd, často na vlhčích stanovištích. Význačná moučnou vůní, silně hygrofánním kloboukem, mikroskopicky pak isodiametrickými sporami a absencí cheilocystid. Viz hojná závojenka lesknoucí (Entoloma nitens) bez moučného pachu a obvykle i s blýskavými vlákny v pokožce klobouku. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Entoloma juncinum

Entoloma juncinum Proboštov, odkaliště, sub Betula, Populus tremula, Alnus, 12.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma juncinum

Entoloma juncinum PP Vlásenický potok, potoční luh, silně rozložený kmen Alnus, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma juncinum

Entoloma juncinum PR U Spálené, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, Carpinus, 18.10.2019, (c) Lucie Zíbarová