Cortinarius (Tel.) ectypus (Pavučinec hnědovláknitý)

Vzácný pavučinec z podrodu Telamonia (telamonka, pásenka) rostoucí na podzim pod jehličnany (smrk) ve vyšších a chladnějších polohách na živinami chudých půdách. Připomíná pavučinec brunátný (Cortinarius brunneus), avšak odlišuje se jen málo hygrofánním a vláknitým kloboukem a drobnými téměř kulovitými sporami.

 

Cortinarius ectypus

Cortinarius ectypus Světlík, mechatá kulturní smrčina, sub Picea, 27.9.2019, (c) Lucie Zíbarová (conf. ITS DNA)