Cortinarius (Phleg.) balteatocumatilis (Pavučinec hnědofialový)

Roztroušeně se vyskytující robustní pavučinec rostoucí od pozdního léta do podzimu pod listnáči (dub, lípa) v dubohabřinách, ale i na hrázích rybníků, v parcích, stromořadích a hřbitovech, častěji na těžších, úživnějších a bazičtějších půdách. Pach zemitý. KOH způsobuje na dužnině žlutý kroužek (halo). Viz pavučinec fialovolilákový (Cortinarius balteatus) se suchým, často rozpraskaným kloboukem a pavučinec Cortinarius sabuletorum. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Cortinarius balteatocumatilis

Cortinarius balteatocumatilis Horní Bradlo, parčík, sub Quercus, 17.9.2019, (c) Lucie Zíbarová