Gymnopus erythropus (Penízovka červenonohá)

Syn.: Collybia erythropoda

Saprotrofní houba rostoucí roztroušeně na podzim v ze zbytků dřeva listnáčů (vz. i jehličnanů) a různého dalšího detritu, zejména v nižších polohách. Význačná červenohnědým a lysým třeněm. Viz penízovka nahloučená (Gymnopus acervatus).

 

Gymnopus erythropus

Gymnopus erythropus NP České Švýcarsko, Horní soutěska, kůrovcová smrčina, kůra a dřevní zbytky, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus erythropus

Gymnopus erythropus PR Milovická stráň, teplomilná doubrava, sub Quercus, 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus erythropus

Gymnopus erythropus PR Pod Trlinou, květnatá bučina, sub Fagus, Larix, 13.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus erythropus

Gymnopus erythropus EVL Království, dubohabřina, žalud Quercus rubra,, 8.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus erythropus

Gymnopus erythropus PR Milovická stráň, teplomilná doubrava, sub Quercus, 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus erythropus

Gymnopus erythropus Vinařice, vápnomliná bučina, silně zetlelý pařez Fagus, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová