Pholiota squarrosoides (Šupinovka ježatá)

Vzácná šupinovka rostoucí na dřevě listnáčů, především v horských bučinách. Od poněkud podobné a hojné šupinovky kostrbaté (Pholiota squarrosa) se liší lepkavým až slizkým kloboukem a sladkým pachem. Je uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh ) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Ve Studeném, květnatá bučina, kmen Fagus, 28.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Salajka, jedlobučina, padlý kmen Fagus, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Běehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 30.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus, 28.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Běehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Ve Studeném, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmen Salix, 28.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides NPR Žofínský prales, jedlobučina, kmen Fagus, 17.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides Pleš, suťový les, padlý kmen Fagus, 5.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota squarrosoides

Pholiota squarrosoides Pleš, suťový les, padlý kmen Fagus, 26.9.2009, (c) Anna Lepšová