Gymnopilus odini (Plaménka Odinova)

Velmi vzácný saprotrofní druh plaménky rostoucí na zbytcích vegetace na podmáčených stanovištích, spáleništích či v chudých borech. Spory středně ornamentované, mandlovité, dextrinoidní, cca 6.5-7.0 x 4-4.5 μm. Od podobné plaménky pozemní (Gymnopilus decipiens) se pozná mj. živějšími barvami a nahořklou chutí. Z dalších pozemních plamének rostoucích v ČR se p. srhožijná (Gymnopilus flavus) odlišuje drobnými sporami (4.5-6 x 3-3.5 μm, Holec 2005) a p. rašeliníková (Gymnopilus fulgens) naopak velkými sporami (8-11 x 5-7 μm, Holec 2005) a často vínovým třeněm. Další druhy pak rostou na dřevě (např. plameníka nevonná - Gymnopilus penetrans).

 

Gymnopilus odini

Gymnopilus odini Lítovská výsypka, bazické prameniště, báze graminoidů (Eriophorum?), 30.6.2007, (c) Lucie Zíbarová