Psathyrella cotonea (Křehutka vlnatá)

Vzácná křehutka rostoucí od poloviny léta do podzimu na mrtvém dřevě listnáčů, někdy zdánlivě ze země, nečastěji v bučinách, někdy i na synatropních stanovištích (parky). Význačná trsnatým růstem, tmavnoucím velem, nažloutlou bází třeně a mikroskopickými znaky (výtrusy eliptické až slabě fazolovité, s klíčním pórem, 6-8 x 3.5-4.5 μm, pleurocystidy převážně zatupělé, utriformní). Podobná křehutka hlava Medůzina (Psathyrella caput-medusae) roste především na jehličnanech a má vřetonovité výtrusy. Křehutka skvrnitá (Psathyrella maculata) má pak menší výtrusy bez klíčního póru a cheilocystidy s nápadným výběžkem. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Psathyrella cotonea

Psathyrella cotonea PP U Pohránovského rybníka, dubohabřina, zbytky dřeva v zemi, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová