Clitopilus prunulus agg. (Mechovka obecná)

Lupenatá saprotrofní houba houba rostoucí od léta do podzimu v různých typech lesních biotopů pod jehličnany a listnáči, někdy i mimo les v parcích či v lesních lemech. Mechovka šedá (Clitopilus cystidiatus) je pravděpodobně totožná, prakticky všechny sběry mechovek mají cheilocystidy. V Evropě minimálně dva druhy, nedávno popsaná Clitopilus abpurunulus by se měla podle popisu odlišovat tvarem spor a charakterem hyf v tramě, ale popisované znaky v praxi příliš nefunugují.

 

Clitopilus prunulus

Clitopilus prunulus agg. PP Lom Rasová, mladá smrčina, okraj lesní cesty, sub Picea, (c) Lucie Zíbarová