Deconica crobula (Lysohlávka plevnatá)

Syn.: Psilocybe crobula

Hojná drobnější lupenatá houba rostoucí na zbytcích dřeva, pilinách, větvičkách či tlející vegetaci. Druh význačný gelatinózní slupitelnou pokožkou, výrazně vyvinutým velem, hnědým výtrusným prachem a tenkostěnnými mitrovitými výtrusy. Lysohlávka domácí (Deconica inquilina) je dosti podobná, ale má zpravidla méně vyvinuté velum, roste spíše na rostlinných zbytcích a má zejména větší výtrusy. Viz též lysohlávka kosníkovýtrusá (Deconica phyllogena).

 

Deconica crobula

Deconica crobula NP Bavorský les, Reidlhütte (DE), jedlobučina, větvička Rubus, 14.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Deconica crobula

Deconica crobula PR studený vrch, květnatá bučina, větvička Fagus, 4.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Deconica crobula

Deconica crobula Jakule, kulturní smrčina, okraj lesní cesty, zbytky dřeva a vegetace, 1.6.2007, (c) Lucie Zíbarová