Inocybe terrigena (Vláknice pozemní)

Vzácnější vláknice rostoucí pod jehličnany, na neutrálních až bazických půdách, často na místech s obnaženou minerální vrstvou. Význačná výrazně vyvinutým velem, které tvoří na třeni prsten a odstálé šupinky pod ním. Výtrusy eliptické, pleurocystidy chybí, cheilocystidy tenkostěnné, ±kyjovité. Vzhledem trochu připomíná některé šupinovky (Pholiota). Mnohem běžnější je vláknice potměchuťová (Inocybe dulcamara) má mnohem měně výrazně vyvinuté velum. Uvedená v Červeném seznamu v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Inocybe terrigena

Inocybe terrigena PR Maštale, kulturní smíšený les, lesní cesta, sub PIcea, Pinus, Abies, 18.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe terrigena

Inocybe terrigena Sokolov, výsypka Antonín, sub Pinus, 18.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe terrigena

Inocybe terrigena PR Maštale, kulturní smíšený les, lesní cesta, sub PIcea, Pinus, Abies, 18.9.2019, (c) Lucie Zíbarová