Galerina cerina var. cerina (Čepičatka)

Roztroušeně se vyskytující čepičatka rostoucí od léta do podzimu v mechu v listnatých i jehličnatých lesích i mimo les. Chuť slabě moučná. Od ostatních druhů se pozná zejména mikroskopickými znaky (relativně velké, jemně ornamentované a výrazně kalyptrátní spory, polymorfní cheilocystidy, absence pleurocystid, ..).

 

Galerina cerina

Galerina cerina PP V Hlubokém, dubohabřina, v mechu, sub Quercus, Carpinus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina cerina

Galerina cerina PR Milešický prales, jedlobučina, mechatý kmen Abies, 2.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina cerina

Galerina cerina NP Šumava, Poledník, horská smrčina, silně zetlelý mechatý pařez Picea, 28.7.2017, (c) Lucie Zíbarová