Hebeloma pseudofragilipes (Slzivka)

Patrně velmi hojná slzivka rostoucí na podzim pod listnáči i jehličnany. Význačná světlými až středně sytými barvami, absencí kortiny, ředkvovým pachem a zejména mikroskopickými znaky: výtrusy středně ornamentované, v různé míře (slabě až středně silně) dextrinoidní, cheilocystidy rozšířené zároveň na bázi i apexu, přičemž jsou na bázi relativně širší než u velmi podobné slzivky Hebeloma fragilipes (která je u nás patrně vzácnější).

 

Hebeloma pseudofragilipes

Hebeloma pseudofragilipes Sokolov, výsypka Antonín, sub Carpinus, Tilia, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma pseudofragilipes

Hebeloma pseudofragilipes Břehyně, okraj mladého boru, sub Pinus, Betula, 29.10.2016, (c) Lucie Zíbarová