Pseudoclitocybe obbata (Strmělka vybledající)

Syn.: Pseudoclitocybe expallens?

Vzácnější saprotrofní houba rostoucí na podzim (tpyikcy v jeho závěru) na suchých trávnících. Od podobné strmělky číškovité (Pseudoclitocybe cyathiformis) rostoucí v lesích v opadu či ze zbytků dřeva se liší hlavně ekologií. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Pseudoclitocybe expallens

Pseudoclitocybe expallens PR Písečný vrch, suchý krátkostébelný trávník, 3.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoclitocybe expallens

Pseudoclitocybe expallens Raná, starý sad, suchý trávník, 1.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoclitocybe expallens

Pseudoclitocybe expallens PR Radotínské údolí, stepní trávník, 16.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoclitocybe expallens

Pseudoclitocybe expallens PR Radotínské údolí, stepní trávník, 16.11.2019, (c) Lucie Zíbarová