Inocybe umbratica (Vláknice stinná)

Syn.: Inocybe commixta, Inocybe paludinella

Vzácnější vláknice rostoucí od léta do časného podzimu pod jehličnany, zejména ve smrčinách, na kyselých půdách. Význačná bělavými plodnicemi a celým ojíněným třeněm. Spory bradavčité (7.5- 9.5 x 5.5-7 μm), pleurocystidy silnostěnné, s krystalky. Viz vláknice zemní (Inocybe geophylla) či v. zardělá (Inocybe whitei) s neojíněným třeněm a výtrusy elipticko-mandlovitými, bez hrbolků.

 

Inocybe umbratica

Inocybe umbratica NP Šumava, Strážný, kuturní smrčina, sub Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe umbratica

Inocybe umbratica NPR Trčkov, kulturní smrčina, sub Picea, Alnus, 22.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe umbratica

Inocybe umbratica NP Šumava, Strážný, podmáčená smrčina, sub Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe umbratica

Inocybe umbratica (spory a hymeniální cystidy, 5% KOH, 1000x), 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová