Russula alutacea (Holubinka podrusá)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující mohutnější holubinka rostoucí od léta do počátku podzimu pod listnáči na bazických půdách. Význačná žlutým výtrusným prachem a fialovou (byť pomalou) reakcí na fenol. Holubinka olivová (Russula olivacea) se odlišuje zvrásněnou pokožkou při okraji klobouku, rychlejší rekací na fenol a izolovaně ostnitými výtrusy. Holubinka Romellova (Russula romellii) se odlišuje negativní reakcí na fenol.

 

Russula alutacea

Russula alutacea NPP Zlatý kůň, vápnomilná bučina, sub Fagus, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula alutacea

Russula alutacea PR Na Voskopě, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 8.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula alutacea

Russula alutacea (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová