Inocybe calamistrata s.l. (Vláknice špinavá)

Syn.: Inosperma calamistratum

Incl. Inocybe praetermissa

Skupina příbuzných druhů vláknic význačná odstále šupinkatým třeněm a kloboukem a třeňem od báze nabíhajícím do modrozelené barvy. Vláknice špinavá v úzkém pojetí (Inocybe calamistrata s. str.) roste pod listnáči na vlhkých místech, to čemu se v ČR doposud říkalo vláknice špinavá (ve tj. druh rostoucí smrčinách na kyselých a vlhkých půdách, často podél potůčků, zejména ve vyšších a chladných polohách), je pravděpodobně Inocybe praetermissa nebo Inosperma neohirsutum. V komplexu se nacházejí i další druhy, jejichž výskyt není v ČR vyloučen. Výtrusy protáhle eliptické až ledvinité, cheilocystidy tenkostěnné, kyjovité, pleurocystidy chybí. Pach v literatuře udáván různě (spermatický, ovocný, rybí). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Viz dále např. vláknice jelení (Inocybe cervicolor) se zemitým pachem a bez modrozelené báze třeně.

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata s.l. (neohirsutum?) NP Krkonoše, Modrý důl, horská smrčina, břeh potůčku, sub Picea, 23.9.2016 (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata s.l. (neohirsutum?) NP Krkonoše, Modrý důl, horská smrčina, břeh potůčku, sub Picea, 23.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata s.l. (neohirsutum ?) NP Krkonoše, údolí Mumlavy, obnažená půda v zářezu lesní cesty, sub Picea, Fagus, 2.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata s.l.(?) NPR Velká niva, podmáčená smrčina, břeh potůčku, sub Picea, 12.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata s.l. (neohirsutum ?) (spory a cheilocystidy, 5% KOH, 1000x), 23.9.2016 (c) Lucie Zíbarová