Inocybe calamistrata (Vláknice špinavá)

Vzácnější vláknice rostoucí od léta do podzimu ve smrčinách na kyselých a vlhkých půdách, často podél potůčků, zejména ve vyšších a chladných polohách. Druh význačný odstále šupinkatým třeněm a kloboukem, třeň od báze nabíhá do modrozelené barvy. Výtrusy eliptické až ledvinité, cheilocystidy tenkostěnné, kyjovité, pleurocystidy chybí. Pach v literatuře udáván různě (speratický, ovocný, rybí). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Viz např. vláknice jelení (Inocybe cervicolor) se zemitým pachem a bez modrozelené báze třeně.

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata NP Krkonoše, Modrý důl, horská smrčina, břeh potůčku, sub Picea, 23.9.2016 (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata NP Krkonoše, Modrý důl, horská smrčina, břeh potůčku, sub Picea, 23.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata NP Krkonoše, údolí Mumlavy, obnažená půda v zářezu lesní cesty, sub Picea, Fagus, 2.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata NPR Velká niva, podmáčená smrčina, břeh potůčku, sub Picea, 12.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calamistrata

Inocybe calamistrata (spory a cheilocystidy, 5% KOH, 1000x), 23.9.2016 (c) Lucie Zíbarová