Inocybe curvipes (Vláknice hrbolkatá, v. křivonohá)

Roztroušeně se vyskytující vláknice rostoucí od léta do podzimu pod listnáči (často břízou) i jehličnany v různých typech lesů, nezřídka i v parcích. Pach spermatický. Význačná přítmností pavučinky (kortiny), vláknitým, neojíněným třeněm bez hlízky na bázi a mikroskopickými znaky (spory s tupými, nevýraznými bradavkami, pleurocystidy vřetenovité, často s rostrem).

 

Inocybe curvipes

Inocybe curvipes Ústí nad Labem - Klíše, parčík, sub Tilia, Aesculus, Acer, 3.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe curvipes

Inocybe curvipes PR Niva Doubravy, okraj kulturní smrčiny, sub Picea, Betula, Salix, 17.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe curvipes

Inocybe curvipes PR Noldenteich, hráz rybníčku, sub Quercus, Alnus, Betula, 12.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe curvipes

Inocybe curvipes PR Maštale, potoční luh, sub Pinus, Betula, Picea, Alnus, 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe curvipes

Inocybe curvipes (spory a pleurocystidy, cca 5% vodný roztok KOH, 1000x), 3.8.2016, (c) Lucie Zíbarová