Hygrophoropsis aurantiaca (Lištička pomerančová)

Velmi běžná lupenatá houba rostoucí od léta do pozdního podzimu na silně zetlelém dřevě, především jehličnanů, vzácněji listnáčů, někdy zdánlivě ze země. Způsobuje hnědou hnilobu. Plodnice poměrně měkké a ohebné, dužnina žlutá až oranžová, lupeny husté, vidličnatě větvené, snadno oddělitelné od dužniny. Třeň může ve stáří černat. Vyskytuje se i za suššího počasí. Morfologicky dosti proměnlivý druh, vyskytují se i bělavé formy (Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida). Viz též listička rezavá (Hygrophoropsis rufa) a l. velkovýtrusá (Hygrophoropsis macrospora). Liška obecná (Cantharellus cibarius) má bělovou, křehkou dužininu a místo lupenů jen řídké lišty. Údaje o jedlosti se rozcházejí.

 

Hygrophoropsis aurantiaca

Hygrophoropsis aurantiaca PR Niva Doubravy, okraj kuturní smrčiny, sub Picea, Betula, Frangula, 17.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophoropsis aurantiaca

Hygrophoropsis aurantiaca PR Polom, květnatá bučina, silně rozložený kmen jehličnanu, 16.9.2015, (c) Lucie Zíbarová