Mycena renati (Helmovka medonohá, h. žlutonohá)

Roztroušeně se vyskytující, hezky vybarvená helmovka, rostoucí od konce jara do podzimu (nejhojnější je počátkem léta) na dřevě listnáčů, nejčastěji buků, vzácně i jehličnanů. Zapáchá po kyselině dusičné. Podobný pach mají i jiné dřevní helmovky, které však nebývají takto výrazně vybarvené a rostou na dřevě jehličnanů: helmovka louhová (Mycena stipata), helmovka zelenobřitá (Mycena viridimarginata) a helmovka smrková (Mycena silvae-nigrae). Podobně zbarvená může být mnohem drobnější helmovka jehličková (Mycena acicula). Žlutý třeň mívá i helmovka leponohá (Mycena inclinata).

 

Mycena renati

Mycena renati NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, padlý kmen Fagus, 15.9.2022, (c) Lucie Zíbarová<

 

Mycena renati

Mycena renati PR Vlčí důl, květnatá bučina, kmen Fagus, 20.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena renati

Mycena renati NP Šumava, Žlebský vrch, suťový les, kmen Fagus, 5.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena renati

Mycena renati PR Studený vrch, květnatá bušina, větev Fagus, 1.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena renati

Mycena renati Černý vrch u Klášterce nad Ohří, jedlobučina, kmen Fagus, 26.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena renati

Mycena renati Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, padlý kmen Acer, 30.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena renati

Mycena renati Křižanov, Domaslavické údolí, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 7.6.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena renati

Mycena renati Křižanov, Domaslavické údolí, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 7.6.2006, (c) Lucie Zíbarová