Mycena arcangeliana (Helmovka Oortova)

Syn.: Mycena oortiana

Roste poměrně hojně od časného léta do podzimu na dřevě listnáčů, s oblibou buku a javoru klenu, vzácně i jehličnanů, častá je v bučinách a suťových lesích, ale i jiných biotopech. Nepříjemně zapáchá po jodoformu (zejména při zasychání). Význačná třeněm, který je často modře či fialově naběhlý, často na bázi s bělavým myceliem, světlým kloboukem začerstva s olivovými tóny, ekologií (růst na dřevě) a mikroskopickými znaky.

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana Litvínov, Pekelské údolí, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana NPR Šúr [SK], tvdý luh, větev Quercus, 6.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana PR Studený vrch, suťový les, kmen Fraxinus, 18.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana PR Studený vrch, suťový les, kmen Picea, 4.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana Kyšperk, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana Litvínov, Šumenské údolí, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 26.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana Konětopy, suťový les, kmen Tilia, 24.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana PR Dlouhý vrch, suťový les, zetlelý kmen listnáče, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana

Mycena arcangeliana Černý vrch u Klášterce nad Ohří, suťová bučina, silně zetlelá větev listnáče, 19.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena arcangeliana<

Mycena arcangeliana PP Babinské louky, porost křovitých vrb, větev Salix, 16.10.2017, (c) Lucie Zíbarová