Mycena haematopus (Helmovka krvonohá)

Hojný druh helmovky rostoucí na mrtvém dřevě listnatých stromů, nejčastěji buku, javoru klenu a olše. Hojnější ve vyšších a středních polohách. Po poranění roní hnědočervené mléko. Podobně zbarvené mléko roní i velmi hojná helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta), ta však je drobnější, roste převážně na zemi, v opadu, z tenkých větviček a především má červeně lemované ostří lupenů. Plodnice jsou údajně bioluminiscentní, avšak v intenzitě, která není zachytitelná lidským okem.

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus NPR Koda, dubohabřina, fragment kmen Fagus, 14.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus NPP Peklo, mokřadní olšina, pahýl Alnus, 7.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus NPR Kohoutov, acidofilní bučina, kmen Fagus, 22.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus PR Dlouhý vrch, suťový les, kmen Acer sp., 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus NP České Švýcarsko, Jelení louže, rašeliniště, kmen Betula, 25.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus PP Stříbrný roh, květnatá bučina, kmen Fagus, 4.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus PR Vlčí důl, kyselá bučina, kmen Fagus, 25.8.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena haematopus

Mycena haematopus Litvínov, Šumenské údolí, květnatá bučina, silná větev Fagus, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová