Hemimycena crispata (Helmovka zkadeřená)

Drobná lupenatá houba rostoucí na rostlinných zbytcích (traviny, opad stromů). Význačná široce připojenými až sbíhavými, dobře vyvinutými lupeny a hladkým kloboukem. Mikroskopicky pak např. tetrasporickými bazidiemi, vřetenovitými až lodičkovitými neamyloidními výtrusy (7-9 x 3-4 μm), divertikulátníi pileipellis bez pileocystid. Podobná helmovka nakadeřená (Hemimycena pseudocrispata) se odlišuje mj. bisporickými bazidiemi.

 

Hemimycena crispata

Hemimycena crispata PR Na Voskopě, vápnomilná bučina, listy Fagus, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hemimycena crispata

Hemimycena crispata Libochovany, dubohabřina, větev Swida, 27.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hemimycena crispata

Hemimycena crispata PR Holý vrch, teplomilné křoviny, větev listnáče, 14.10.2019, (c) Lucie Zíbarová