Russula puellula (Holubinka dceruščina)

Drobná holubinka rostoucí vzácně od léta do časného podzimu na nevápnitých půdách pod buky. Pach nevýrazný, chuť mírná. Výtrusný prach středně smetanový. Na obdobných stanovištích roste např. holubinka nádherná (Russula nobilis), která je silně palčivá a má bílý výtrusný prach. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Russula puellula

Russula puellula PP Domaslavické údolí, acidofilní bučina, sub Fagus, 10.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula puellula

Russula puellula NPR Ve Studeném, květnatá bučina, sub Fagus, Abies, 22.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula puellula

Russula puellula (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 22.7.2016, (c) Lucie Zíbarová